Elektrik Tüketim

Elektrik Tüketim Bilgileri
Örnek OSB                                                                                                                                                

Yıl Ay Tüketim Miktarı
2015 Ocak www.e-osb.net